Máy chấm công vân tay

K14 K14
ATK100 ATK100
ASU260 ASU260
SF200 SF200
TA200 TA200
ASU680 ASU680
ATK36 ATK36
TA100 TA100
iSCAN01 iSCAN01
IFACE03 iFACE03

ASC603 ASC603

iSCAN03 iSCAN03
tham khảo giải pháp chấm công dành cho Sản xuất (May – giầy – thực phẩm – bao bì …)
Sản xuất
tham khảo giải pháp chấm công dành cho Hotel – Restaurant – Cafe
HORECA
tham khảo giải pháp chấm công dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SME
  • Theo dõi trực tuyến trạng thái hoạt động của thiết bị
  • Tự động kết nối vào máy chấm công và download dữ liệu chấm công về server tại các thời điểm thích hợp trong ngày
  • Đồng bộ dữ liệu vân tay giữa các chi nhánh
  • Kiểm duyệt ra-vào cho nhân viên theo từng khu vực
  • Tự đồng bộ dữ liệu của từng khu vực và chuyển về hệ thống trung tâm
  • Theo dõi trực tuyến tình trạng của hệ thống chấm công từ xa