Giải pháp tự động hóa qui trình nhân sự tiền lương

Giúp bạn bớt thời gian chấm công tính lương – tăng thời gian quản trị nhân sự

Máy chấm công

Các dòng máy chấm công vân tay, máy chấm công thẻ, máy chấm công bằng gương mặt, máy chấm công ven tay (vein)

Máy chấm công vân tay là thiết bị nhận dạng dấu vân tay nhằm phục vụ cho việc ghi nhận lại giờ công làm việc, lượt ra vào của nhân viên. Hệ thống máy chấm công vân tay có thể sử dụng cho cả việc chấm công hoặc kiểm soát ra vào, là hệ thống hoạt động dựa trên máy tính kết hợp cả thiết bị đọc, máy tính, phần mềm xử lý.

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt là thiết bị nhận dạng gương mặt của người dùng thông qua camera phía trước của thiết bị để ghi nhận lại dữ liệu chấm công, số lần ra-vào của nhân viên. Hệ thống máy chấm công nhận diện gương mặt có thể áp dụng cho việc chấm công hoặc kiểm soát ra vào.

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt là thiết bị nhận dạng gương mặt của người dùng thông qua camera phía trước của thiết bị để ghi nhận lại dữ liệu chấm công, số lần ra-vào của nhân viên. Hệ thống máy chấm công nhận diện gương mặt có thể áp dụng cho việc chấm công hoặc kiểm soát ra vào.

Phần mềm quản trị nhân sự tiền lương 

Phần mềm Smartboss dành cho doanh nghiệp nhỏ, Phần mềm HRPRO7 dành cho doanh nghiệp lớn, phần mềm DASS quản lý máy chấm công tại nhiều chi nhánh

HRPRO7 là phần mềm chấm công tính lương dành cho sản xuất và các doanh nghiệp lớn, nhiều chi nhánh. Sử dụng phần mềm nhân sự HRPRO7 để tự động hóa quá trình chấm công tính lương sẽ giải phóng bộ phận Nhân Sự khỏi các công việc tốn kém thời gian nhưng đơn giản. Từ đố bộ phận Nhân sự có nhiều thời gian hơn để nâng cao năng suất lao động

Giải pháp quản lý nhà ăn - quét thẻ lấy cơm

ICMS là Phần mềm quản lý việc quét thẻ lấy cơm – giúp Nhà ăn trong doanh nghiệp sản xuất kiểm sóat được số người ăn, tiết kiệm thời gian cho bộ phận hành chính & chi phí cho doanh nghiệp