Bộ kiểm soát ra vào inBIO160

ZKteco | Giá: 0.000.000 VNĐ | Bộ kiểm soát ra vào tập trung | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Ưu điểm nổi bật của inBIO160 Bộ cảm biến nhận dạng vân tay với độ chính xác cao Hỗ trợ thẻ SD để sao lưu dữ liệu Khoảng cách tối thiểu giữa đầu đọc RS485 và bộ kiểm soát...
Thiết bị kiểm soát ra vào inBIO460

Thiết bị kiểm soát ra vào inBIO460

ZKteco | Giá: 0.000.000 VNĐ | Bộ kiểm soát ra vào tập trung | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Ưu điểm nổi bật của inBIO460 Bộ cảm biến nhận dạng vân tay với độ chính xác cao Hỗ trợ thẻ SD để sao lưu dữ liệu Khoảng cách tối thiểu giữa đầu đọc RS485 và bộ kiểm soát...
Bộ kiểm soát ra vào inBIO260

Bộ kiểm soát ra vào inBIO260

ZKteco | Giá: 0.000.000 VNĐ | Bộ kiểm soát ra vào tập trung | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Ưu điểm nổi bật của inBIO260 Bộ cảm biến nhận dạng vân tay với độ chính xác cao Hỗ trợ thẻ SD để sao lưu dữ liệu Khoảng cách tối thiểu giữa đầu đọc RS485 và bộ kiểm soát...