Xử lý sự cố máy chấm công

Một số sự cố máy chấm công có thể gặp:

 • Không kết nối được với máy chấm công. – download tài liệu hướng dẫn
 • Không nhận ra nhân viên khi thực hiện chấm công .
 • Máy tự báo ‘please try again’ khi ko có ai điểm danh.

  Linh kiện máy chấm công

  Linh kiện máy chấm công

 • Chưa đặt tay vào nhưng máy ‘thank you’ hiện ID khác.
 • Nhân viên chấm công bị sai, đặt vân tay của người này thì ra tên của người khác – Liên hệ để được xử lý sự cố
 • Báo cáo chấm công không có dữ liệu, mặc dù đã có xử lý dữ liệu chấm công .

Vui lòng liên hệ để được hướng dẫn xử lý sự cố máy chấm công sau

 • AbriVISION – Singapore
 • Granding – China
 • Ronald Jack – China
 • Suprema – Korea
 • TimeTrex – Canada
 • Vigilance – Malaysia
 • Virdi – Korea
 • IDTi – Korea
 • Wise eye – China

Download tài liệu về dịch vụ bảo hành – bảo trì – dịch vụ xử lý sự cố máy chấm công

 • Xem bảng giá các loại linh kiện của máy chấm công
 • Xem chính sách bảo hành máy chấm công, bảo hành phần mềm
 • Một số câu hỏi thường gặp về chính sách bảo hành
 • Xem bảng giá bảo trì máy chấm công AbriVISION, Ronald Jack, TimeTrex, Vigilance
 • Download tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy chấm công
 • Download danh sách một số lỗi thường gặp trên máy chấm công, cách xử lý và cách phòng tránh


Để lại thông tin để được tư vấn, hướng dẫn xử lý sự cố