Văn phòng là nơi luôn có nhiều người ra vào thường xuyên, nên an ninh văn phòng là một vấn đề đáng để lưu ý.

  1. Ai sẽ giữa chìa khóa ngoài giờ làm việc? Thông thường, công việc này được đảm nhiệm bởi tiếp tân văn phòng, và được thực hiện rất tốt trong giờ hành chính. Vấn đề chỉ xuất hiện trong giờ cơm trưa và ngoài giờ làm việc chính, khi tiếp tân của bạn ra về
  2. Ghi nhận lại ai đã ra vào văn phòng, để xem xét khi có vấn đề xảy ra. Với hệ thống khóa cơ, bạn không thể biết được ai đã ra vào, cũng không thể quản lý được các chìa khóa mở cửa.
  3. Kết hợp chấm công. Hệ thống kiểm soát ra vào là công cụ tuyệt vời để chấm công tự động. Bạn không còn lo lắng về việc nhắc nhở nhân viên chấm công, vì họ phải mở cửa mới vào được văn phòng.
Hãy sử dụng iPASS01– Thiết bị kiểm soát cửa ra vào kết hợp chấm công với 3 ưu điểm:
  1. Tăng mức độ an toàn cho văn phòng
  2. Kết hợp chấm công
  3. Thiết kế đẹp, chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh của công ty