Xin vui lòng trao đổi với chuyên viên tư vấn qua khung hội thoại bên cạnh

Các câu hỏi thường gặp về phần mềm nhân sự tiền lương & chấm công
 • Phần mềm HRPRO7 có những loại báo cáo gì ?
 • Phần mềm có thể sử dụng chung với loại máy chấm công mà tôi đang dùng không?
 • Giá của phần mềm HRPRO7 ?
 • Công ty sản xuất cần lưu ý chức năng gì trên phần mềm?
 • Công ty dịch vụ, nhà hàng nên lưu ý chức năng gì trên phần mềm?
 • Phần mềm có quản lý đuợc dữ liệu chấm công ở nhiều chi nhánh?
 • Có những nguyên nhân nào khiến việc tính lương bằng file xls bị sai?
 • Làm sao loại bỏ Lãng phí đến từ việc kiểm sóat lỏng lẻo ngày công và giờ làm thêm
 • Làm sao loại bỏ Lãng phí đến từ việc thiết lập công thức lương trên file xls bị sai
 • Qui trình ra được báo cáo chấm công thế nào là hiệu quả?
 • Những điều cần lưu ý khi chọn lựa phần mềm nhân sự tiền lương?
Các câu hỏi thường gặp về máy chấm công
 • Máy chấm công thường có những chức năng gì cần thiết?
 • Máy chấm công loại X.Y.Z có thể sử dụng chung với phần mềm mà tôi đang dùng không?
 • Giá của các dòng máy là bao nhiêu ?
 • Công ty sản xuất cần lưu ý gì khi mua máy chấm công? Lựa chọn loại máy phù hợp như thế nào?
 • Công ty dịch vụ, nhà hàng cần lưu ý gì?
 • Có máy chấm công nào quản lý đuợc dữ liệu chấm công ở nhiều chi nhánh?
 • Máy chấm công nào dành cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh?