Vui lòng chat với chuyên viên của Tinh Hoa thông qua khung hội thoại ở góc dưới bên phải 

Những nội dung nhận tư vấn

HRPro7 có thể giúp bạn loại bỏ những loại lãng phí nào?

 • Lãng phí đến từ việc kiểm sóat lỏng lẻo ngày công và giờ làm thêm
 • Lãng phí đến từ việc thiết lập công thức lương trên file xls bị sai
 • Lãng phí đến từ việc tốn thời gian chấm công tính lương

Những thắc mắc thường gặp

 • có những nguyên nhân nào khiến việc tính lương bằng file xls bị sai?
 • Phần mềm HRPRO7 có những loại báo cáo gì ?
 • Phần mềm có thể sử dụng chung với loại máy chấm công mà tôi đang dùng không?
 • Giá của phần mềm HRPRO7 ?
 • Qui trình ra được báo cáo chấm công thế nào là hiệu quả?
 • Những điều cần lưu ý khi chọn lựa phần mềm nhân sự tiền lương?
 • Công ty sản xuất cần lưu ý chức năng gì trên phần mềm?
 • Công ty dịch vụ, nhà hàng nên lưu ý chức năng gì trên phần mềm?
 • Phần mềm có quản lý đuợc dữ liệu chấm công ở nhiều chi nhánh?
 • … ( và rất nhiều câu hỏi khác )