Dear Như Ý.

Yêu cầu hỗ trợ từ dữ liệu máy chấm công của Công ty May Mỹ Tho đã được bên Tinh Hoa thực hiện đầy đủ và sớm nhất.

Từ ngày Tinh Hoa hỗ trợ tới máy dữ liệu hằng ngày đã đổ về đầy đủ và đúng giờ.

Cám ơn sự hỗ trợ từ phía Tinh Hoa.

Thanks !!!

Trần Tường Vi

Công ty TNHH MTV May XNK Mỹ Tho