Giúp bạn chấm công và quản lý bảng lương hiệu quả hơn

Bớt thời gian dành cho chấm công tính lương – Thêm thời gian để quản lý nhân sự

THIẾT BỊ CHẤM CÔNG

Sử dụng các công nghệ chứng thực bằng vân tay, thẻ cảm ứng và gương mặt

Máy chấm công vân tay là thiết bị nhận dạng dấu vân tay nhằm phục vụ cho việc ghi nhận lại giờ công làm việc, lượt ra vào của nhân viên. Hệ thống máy chấm công vân tay có thể sử dụng cho cả việc chấm công hoặc kiểm soát ra vào, là hệ thống hoạt động dựa trên máy tính kết hợp cả thiết bị đọc, máy tính, phần mềm xử lý.

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/may-cham-cong-van-tay/” style=”flat” background=”#2580fb” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: arrow-circle-right”]Xem danh sách máy chấm công vân tay[/su_button]

Máy chấm công thẻ cảm ứng là thiết bị sử dụng thẻ cảm ứng Proximity / MIFARE nhằm phục vụ cho việc ghi nhận lại giờ công làm việc, lượt ra vào của nhân viên. Hệ thống máy chấm công thẻ cảm ứng là hệ thống hoạt động dựa trên máy tính kết hợp cả thiết bị đọc, máy tính, phần mềm xử lý

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/may-cham-cong-the/” style=”flat” background=”#2580fb” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: arrow-circle-right”]Xem danh sách máy chấm công thẻ cảm ứng[/su_button]

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt là thiết bị nhận dạng gương mặt của người dùng thông qua camera phía trước của thiết bị để ghi nhận lại dữ liệu chấm công, số lần ra-vào của nhân viên. Hệ thống mấy chấm công nhận diện guongw mặt có thể áp dụng cho việc chấm công hoặc kiểm soát ra vào.

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/may-cham-cong-khuon-mat/” style=”flat” background=”#2580fb” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: arrow-circle-right”]Xem danh sách máy chấm công bằng khuôn mặt[/su_button]

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương cho văn phòng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal

Mức giá: từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ

Xem thêm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành riêng cho nhà hàng nhỏ, cửa hàng bán lẻ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, sản xuất
 • Tính lương theo ngày công & theo năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội

Mức giá: từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ

Xem thêm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, sản xuất
 • Tính lương theo ngày công & theo năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động

Mức giá: từ 15.000.000 VNĐ đến 35.000.000 VNĐ

Xem thêm

Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành riêng cho doanh nghiệp vừa với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương cho văn phòng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 20.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành riêng cho nhà hàng cỡ vừa và chuỗi nhà hàng nhỏ/ chuỗi cửa hàng bán lẻ với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng, dịch vụ
 • Tính lương theo ngày công, giờ công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 30.000.000 VNĐ đến 80.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản đáp ứng Doanh nghiệp sản xuất

Phiên bản dành riêng cho nhà máy cỡ vừa với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng và công nhân
 • Tính lương theo giờ công, ngày công, năng suất
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động và web portal
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 50.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản chuẩn

Phiên bản dành cho doanh nghiệp lớn/ tập đoàn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho văn phòng
 • Tính lương theo ngày công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 50.000.000 VNĐ đến 120.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản dành riêng cho Doanh nghiệp dịch vụ

Phiên bản dành cho chuỗi cửa hàng / nhà hàng lớn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho khối văn phòng, khối dịch vụ
 • Tính lương theo ngày công, giờ công
 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ  70.000.000 VNĐ đến 120.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

Phiên bản đáp ứng Doanh nghiệp sản xuất

Phiên bản dành cho nhà máy sản xuất lớn với các module tùy chọn như sau

 • Chấm công cho khối văn phòng, khối sản xuất
 • Tính lương theo ngày công, giờ công, nắng suất / sản lượng
 • Quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, BHXH
 • Quản lý nhà ăn, báo cơm tự động
 • HR Web Portal
 • Đánh giá nhân viên
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo

Mức giá: từ 80.000.000 VNĐ đến 150.000.000 VNĐ

Đăng ký để xem demo sản phẩm

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG

Giải pháp chấm công riêng biệt theo từng ngành nghề

Doanh nghiệp dưới 100 nhân viên

Sản xuất

Doanh nghiệp dưới 100 nhân viên

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/quan-tri-nhan-su-trong-doanh-nghiep-nho/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Doanh nghiệp từ 100 đến 1000 nhân viên

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/nhan-su-tien-luong-trong-san-xuat/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Doanh nghiệp trên 1000 nhân viên

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/nhan-su-tien-luong-trong-san-xuat/” style=”flat” background=”#dd3333″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Xây dựng

 

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/quan-tri-nhan-su-trong-doanh-nghiep-nho/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-xay-dung/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-xay-dung/” style=”flat” background=”#dd3333″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Ngân hàng

 

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/quan-tri-nhan-su-trong-doanh-nghiep-nho/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/giai-phap-cham-cong-cho-ngan-hang/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/giai-phap-cham-cong-cho-ngan-hang/” style=”flat” background=”#dd3333″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Bán lẻ

 

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/quan-tri-nhan-su-trong-doanh-nghiep-nho/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-sieu-thi/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-sieu-thi/” style=”flat” background=”#dd3333″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

Dịch vụ

[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/quan-tri-nhan-su-trong-doanh-nghiep-nho/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-tinh-luong-trong-hotel-restaurant-cafeteria/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/cham-cong-tinh-luong-trong-hotel-restaurant-cafeteria/” style=”flat” background=”#dd3333″ color=”#fdfafa” size=”6″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: check”]Xem chi tiết giải pháp Chấm công – tính lương[/su_button]

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TINH HOA

Nhà cung cấp uy tín của những thương hiệu uy tín:  Thành lập năm 2007, Tinh Hoa là doanh nghiệp chuyên về giải pháp IT giúp tự động hóa nghiệp vụ nhân sự ( chấm công – tính lương – quản lý hồ sơ nhân viên).  Với đội ngũ năng lực cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn để giúp khách hàng ứng dụng giải pháp chấm công – tính lương tự động, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất cho bộ phận nhân sự

iso quacert

Các khách hàng tiêu biểu đã thực hiện

Tổng số lượt người chấm công hàng ngày với các giải pháp chấm công của Tinh Hoa

Tổng số công ty, chi nhánh, phòng giao dịch hiện đang sử dụng