NITGEN – Korea | Giá: 3.000.000 VNĐ  | Thiết bị lấy mẫu vân tay

  • Enroll Fingerprint (Thiết bị lấy mẫu vân tay)
  • Đầu nhận dạng vân tay băng quang học 500 DPI.
  • Dùng để đăng ký vân tay nhân viên, sau đó truyền xuống các máy vân tay.
  • Kết nối qua cổng USB.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế MIC, CE, FCC, WHQL.
  • Tương thích Windows 98SE / 2000 / ME / XP / VISTA / WIN 7

lay van tay