unnamed

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN TỪNG PHIÊN BẢN PHẦN MỀM PHÙ HỢP VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH CẦN CÀI ĐẶT

 

[su_button url=”http://www.mediafire.com/download/66rny7ntw7bbku8/SmartBoss_32bit_XP.rar” style=”flat” background=”#3092ff” size=”8″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″]WIN XP 32bit[/su_button]
[su_button url=”http://www.mediafire.com/download/8tple5c50hdcexm/SmartBoss32bit_Win7.rar” style=”flat” background=”#0ecb7c” size=”8″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″]WIN 7 32bit[/su_button]
[su_button url=”http://www.mediafire.com/download/ndlyd2wjlay5jaq/SmartBoss64bit_Win7.rar” style=”flat” background=”#f6a853″ size=”8″ wide=”yes” center=”yes” radius=”0″]WIN 7 64bit[/su_button]