kết nối miễn phí qua mạng với DynDNS

Hướng dẫn kết nối máy chấm công qua mạng 1.   Hướng dẫn sử dụng Port Forwarding để kết nối máy chấm công từ xa Thiết lập chức năng Portwarding trên modem, để modem có thể thực hiện chức năng:  Khi có bất kì gói data nào đến modem có Port là 4370 (port chuẩn của MCC),...