Đầu đọc phụ IR02M

Đầu đọc phụ IR02M

ABRIVISION – Singapore | Giá: 1.200.000 VNĐ | Đầu đọc phụ thẻ MIFARE | Chuẩn văn phòng Chức năng chính đầu đọc phụ thẻ MIFARE IR02M: Báo hiệu bằng đèn LED Tích hợp đầu đọc thẻ MIFARE Hoạt động khi lắp dặt trong và ngoài trời Thông số kỹ thuật đầu đọc phụ thẻ cảm...
Đầu đọc phụ IR03K

Đầu đọc phụ IR03K

IR03K | Đầu đọc phụ thẻ cảm ứng | Giá: 700.000 VNĐ Chức năng chính đầu đọc phụ thẻ cảm ứng IR03K: Báo hiệu bằng đèn LED Hoạt động khi lắp dặt trong và ngoài trời Tích hợp bàn phím sử dụng mã PIN Thông số kỹ thuật đầu đọc phụ thẻ cảm ứng IR03K: Thời gian nhận dạng...
Đầu đọc phụ IR03M

Đầu đọc phụ IR03M

ABRIVISION – Singapore | Giá: 1.050.000 VNĐ | Đầu đọc phụ thẻ MIFARE | Chuẩn văn phòng Chức năng chính đầu đọc phụ thẻ MIFARE IR03M: Báo hiệu bằng đèn LED Hoạt động khi lắp dặt trong và ngoài trời Chống nước – Lắp đặt ngoài trời Thông số kỹ thuật đầu đọc...
Đầu đọc phụ IR03

Đầu đọc phụ IR03

ABRIVISION – Singapore | Giá: 700.000 VNĐ | Đầu đọc phụ thẻ cảm ứng | Dung lượng vừa Chức năng chính đầu đọc phụ thẻ cảm ứng IR03: Báo hiệu bằng đèn LED Hoạt động khi lắp dặt trong và ngoài trời Chống nước – Lắp đặt ngoài trời Thông số kỹ thuật đầu đọc phụ...
Đầu đọc phụ IR02

Đầu đọc phụ IR02

ABRIVISION – Singapore | Giá: 725.000 VNĐ | Đầu đọc phụ thẻ cảm ứng | Chuẩn văn phòng Chức năng chính đầu đọc phụ thẻ cảm ứng IR02: Báo hiệu bằng đèn LED Hoạt động khi lắp dặt trong và ngoài trời Thông số kỹ thuật đầu đọc phụ thẻ cảm ứng IR02: Thời gian nhận...