Máy chấm công vân tay iPASS01

Máy chấm công vân tay iPASS01

Máy chấm công vân tay iPASS01 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore  | Chuẩn công nghiệp dung lượng lớn | Máy chấm công vân tay | Kiểm soát ra vào Máy chấm công...
Máy chấm công vân tay ABF702S

Máy chấm công vân tay ABF702S

Máy chấm công vân tay ABF702S Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng vân tay thế hệ mới, với thiết...
Máy chấm công vân tay ABF11

Máy chấm công vân tay ABF11

Máy chấm công vân tay ABF11 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng vân tay thế hệ mới, với thiết kế...
Máy chấm công vân tay OD300

Máy chấm công vân tay OD300

Máy chấm công vân tay OD300 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng vân tay thế hệ mới, với thiết...
Máy chấm công vân tay IPASS-02

Máy chấm công vân tay IPASS-02

Máy chấm công vân tay IPASS-02 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn công nghiệp | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng thế hệ mới, với...