Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE01

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE01

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE01 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% ABRIVISION – Singapore | Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Ưu điểm nổi bật...
Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE03

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE03

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE03 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% Với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, máy chấm công IFACE03 đem đến sự an toàn về tính bảo mật và độ chính xác cao...
Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE05

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE05

Máy chấm công nhận dạng gương mặt IFACE05 Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% Với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, máy chấm công IFACE05 đem đến sự an toàn về tính bảo mật và độ chính xác cao...