Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký & duyệt nghỉ phép

Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký & duyệt nghỉ phép

Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký nghỉ phép  Thông tin nghỉ phép, công tác sẽ được tự động đăng ký – kiểm duyệt, & tích hợp vào trong bảng chấm công nhân viên Với các phần mềm khác...
Khoảnh khắc bạn xuất báo cáo chấm công và có đầy đủ dữ liệu

Khoảnh khắc bạn xuất báo cáo chấm công và có đầy đủ dữ liệu

Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss Khoảnh khắc khi bạn không còn bị ám ảnh khi có người thiếu công  Bảng công của mỗi người được tự động gửi đến cho họ cuối mỗi tuần. Họ sẽ tự kiểm tra, tự bổ sung những điều còn thiếu, và tự chịu trách nhiệm...
khoảnh khắc khi bạn nhận ra dữ liệu chấm công tự động đổ về phần mềm, không cần kết nối & download thủ công

khoảnh khắc khi bạn nhận ra dữ liệu chấm công tự động đổ về phần mềm, không cần kết nối & download thủ công

Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss Khoảnh khắc khi tự động có dữ liệu chấm công dữ liệu tự động đổ về phần mềm, không cần download và kiểm tra thủ công Với các phần mềm khác … Bạn phải mở phần mềm, thực hiện thao tác kết nối với máy...