Báo cáo nhân sự – Quá trình làm việc

Báo cáo nhân sự - Quá trình làm việc STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin Mã nhân viên Họ tên Phòng ban Chức vụ Mô tả công việc Người quản lý Từ ngày Đến ngày [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat”...

Báo cáo nhân sự – Thống kê nhân viên theo phòng ban

Báo cáo nhân sự - Thống kê nhân viên theo phòng ban STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin Tên phòng ban Tổng số nhân viên Tổng số Nam Tông số nữ [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat”...

Báo cáo nhân sự – Báo cáo nhân viên nghỉ việc

Báo cáo nhân sự - Báo cáo nhân viên nghỉ việc STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin Mã chấm công Mã nhân viên Họ tên Chức vụ Phòng ban Mã thẻ Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Tình trạng hôn nhân CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Dân tộc Tôn giáo Ngày vào công ty Học vấn Mã tài...