BH – Bảng lương

BH - Bảng lương STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin Mã Chấm Công MNV HỌ VÀ TÊN BỘ PHẬN CHỨC VỤ LOẠI Lương BH Lương Cơ Bản Tháng Ngày Ngày công tính lương Công chính Ngoài giờ Lương chính Lương  thường Lương ngoài giờ (TĂNG CA) Cộng Phụ Cấp Trách nhiệm Chuyên cần Tay...

TNW – Bảng lương trên ngân hàng

TNW - Bảng lương trên ngân hàng STT Tên nhóm cột Tên cột Benefickiary Bank of Beneficiary Address Account number Salary [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″...

TNW – Bảng lương MKT NKID Office

TNW - Bảng lương MKT NKID Office STT Tên nhóm cột Tên cột Mã số thuế Họ và Tên Chức vụ Lương cănbản Thưởng theo kết quả công việc khi thử việc Thưởng theo kết quả công việc khi ký HĐLĐ Số ngày nghỉ phép/chế độ Lương ngày phép/ chế độ Số ngày nghỉ bù Lương ngày nghỉ bù...

TNW – Bảng lương MKT

TNW - Bảng lương MKT STT Tên nhóm cột Tên cột MCC Họ tên nhân viên Trung tâm Chi tiết Nhiệm vụ Khác MC Leaflet MS Gửi xe Xăng Lương Cơ Bản Lương Khác MC Leaflet MS Gửi xe Xăng Tổng chi [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/”...

TNW – Bảng lương

TNW - Bảng lương STT Tên nhóm cột Tên cột Thông tin KHU VỰC KHỐI TRUNG TÂM MÃ CHẤM CÔNG HỌ TÊN NHÂN VIÊN Vị trí H Ngày công thực tế Ngày nghỉ Tết Nghỉ bù trong tháng Nghỉ phép Nghỉ bệnh Tổng cộng ngày công Ngày Lễ Tổng số giờ tăng ca (h) Tổng cộng ca 3 (h) MC Mascot...