Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss

Khoảnh khắc khi bạn không còn bị ám ảnh khi có người thiếu công 

Bảng công của mỗi người được tự động gửi đến cho họ cuối mỗi tuần. Họ sẽ tự kiểm tra, tự bổ sung những điều còn thiếu, và tự chịu trách nhiệm khi thiếu công. Bạn được giải phóng khỏi việc làm thư ký bổ sung bảng công cho người khác

Với các phần mềm khác …

Khi bạn xuất báo cáo chấm công, rất nhiều nhân viên bị thiếu công, với nhiều lý do: đi sớm quên chấm công, về sớm quên chấm công, hôm đó đi công tác cả ngày …

Giá mà họ bổ sung thông tin từ sớm thì đỡ cho bạn, đằng này toàn phải đợi nhắc nhở . Trong khi cuối tháng bạn lại có nhiều việc phải làm

Vậy là bạn phải bổ sung thông tin cho từng người bị thiếu…

Thật mất nhiều thời gian

Với phần mềm Smartboss8.0,  mọi thứ đều tự động … 

Cuối mỗi tuần, phần mềm sẽ tự động gửi email thông báo cho những người bị thiếu công

Họ sẽ phải tự bổ sung thông tin còn thiếu ( bổ sung thông tin công tác, quên chấm công) và tự yêu cầu trưởng bộ phận kiểm duyệt

Ai thiếu sẽ phải tự chịu trách nhiệm bằng cách bị trừ lương theo qui định

Vậy là bạn không phải chịu trách nhiệm bổ sung thông tin cho người khác

bạn được giải phóng thời gian, để dành cho những việc khác quan trọng hơn 

Lợi ích này hiện hữu trên phần mềm Smartboss và HRPRO7

Download phần mềm

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Download Smartboss

Hướng dẫn cài đặt

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu