Tự động theo dõi trạng thái chấm công và ghi nhận log điểm danh để đối chiếu