TNW - Bảng lương

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin KHU VỰC
KHỐI
TRUNG TÂM
MÃ CHẤM CÔNG
HỌ TÊN NHÂN VIÊN
Vị trí
H
Ngày công thực tế
Ngày nghỉ Tết
Nghỉ bù trong tháng
Nghỉ phép
Nghỉ bệnh
Tổng cộng ngày công
Ngày Lễ
Tổng số giờ tăng ca (h)
Tổng cộng ca 3 (h)
MC
Mascot
PA
Ảo thuật
Gửi xe
Lương cơ bản
Lương chuyên cần
Lương trách nhiệm / DVKH
Lương cộng
Lương ngày công
Lương ngày Lễ
Lương tăng ca
Lương tăng ca Ca 3 (h)
Lương MC
Lương Mascot
Lương Party
Lương Ảo thuật
Phụ cấp gửi xe
Phụ cấp xăng xe
Phụ cấp thâm niên
Trợ cấp ngoại tỉnh
Khấu trừ lương
Lương thực nhận
Người SDLD trích đóng BHXH (17%)
Người lao động BHXH (7%)
Người SDLD trích đóng BHYT  (3%)
Người lao động BHYT (1.5%)
Người SDLD trích đóng BHTN (1%)
Người lao động BHTN (1%)
Lương tính thuế
Lương chịu thuế sau khi đã giảm trừ bản thân và giảm trừ gia cảnh
Thuế TNCN
Tổng chi cho mỗi nhân viên
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]