TNW - Bảng lương MKT

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
Họ tên nhân viên
Trung tâm
Chi tiết
Nhiệm vụ Khác
MC
Leaflet
MS
Gửi xe
Xăng
Lương Cơ Bản
Lương Khác
MC
Leaflet
MS
Gửi xe
Xăng
Tổng chi
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]