TNW - Bảng lương MKT NKID Office

STT Tên nhóm cột Tên cột
Mã số thuế
Họ và Tên
Chức vụ
Lương cănbản
Thưởng theo kết quả công việc khi thử việc
Thưởng theo kết quả công việc khi ký HĐLĐ
Số ngày nghỉ phép/chế độ
Lương ngày phép/ chế độ
Số ngày nghỉ bù
Lương ngày nghỉ bù
Số ngày nghỉ Lễ/ Tết
Lương làm việc ngày Lễ
Số ngày nghỉ bệnh
Trợ cấp BHYT nghỉ bệnh, thai sản
Số ngày nghỉ không lương
Khoản nghỉ không lương
Số ngày làm việc thực tế
Lương ngày công
Số giờ tăng ca (h)
Lương tăng ca
Khấu trừ lương
Lương thực lãnh
Người sử dụng LD trích đóng BHXH (18%)
NLD trích đóng BHXH (8%)
Người sử dụng LD trích đóng BHYT (3%)
NLD trích đóng BHYT (1.5%)
Người sử dụng LD trích đóng BHTN (1%)
NLD trích đóng BHTN (1%)
Phụ thuộc
Lương tính thuế
Thuế TNCN
Tổng chi mỗi nhân viên
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]