Báo cáo chấm công tháng

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin MÃ CHẤM CÔNG
MÃ NHÂN VIÊN
HỌ VÀ TÊN
PHÒNG BAN
CHỨC VỤ
GIỜ VAO- GIỜ RA
GIỜ TĂNG CA
SỐ CÔNG ĐI LÀM
TỔNG KẾT NGÀY CÔNG TỒNG SỐ NGÀY ĐI LÀM CÓ TÍNH CÔNG
TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ CÓ LƯƠNG TRONG THÁNG
TỔNG SỐ NGÀY NGHỈ KHÔNG LƯƠNG ( VẮNG)
TỔNG SỐ NGÀY CHỦ NHẬT , LỄ
TỔNG SỐ NGÀY TRONG THÁNG(29,30,31)
TỔNG KẾT CHUYÊN CẦN TỔNG SỐ GIỜ OT TRONG THÁNG
TỔNG SỐ GIỜ ĐI LÀM TRONG THÁNG
TỔNG SỐ LẦN VI PHẠM TRONG THÁNG( VÀO TRỄ, RA SỚM)
TỔNG SỐ PHÚT VI PHẠM TRONG THÁNG ( VÀO TRỄ, RA SỚM )
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]