SAMSUNG VINA

Yêu cầu của khách hàng

Triển khai giải pháp quản lý nhà ăn

 • Nhân viên khi ăn phải quét thẻ để nhận dạng
 • Chỉ những nhân viên có đăng kí làm việc mới được ăn
 • Cho phép nhân viên văn phòng đăng kí suất ăn cho khách
 • Các chuyên gia người nước ngoài có suất ăn đặc biệt
 • Phòng tránh trường hợp một công nhân ăn nhiều lần
 • Dễ dàng xuất ra báo cáo để tính chi phí với nhà thầu cung ứng suất ăn
 • Dễ dàng đăng kí suất ăn
 • và nhiều yêu cầu khác
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/nhan-su-tien-luong-trong-san-xuat/” style=”flat” background=”#10218b” color=”#fdfafa” size=”10″ center=”yes” radius=”0″]Xem thảm khảo giải pháp dành cho nhóm sản xuất[/su_button]

 

 • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80%
 • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100%
 • Mức độ hài lòng về giải pháp 100%

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý, Teakwang Vina