Câu hỏi: Qui trình sử dụng thế nào để ra được báo cáo chấm công – tính lương hiệu quả??
Để nhận được câu trả lời, anh chị vui lòng trong đổi với Chuyên Viên Tư vấn ở khung hội thoại ở góc bên phải phía dưới màn hình