PEPSI

Yêu cầu của khách hàng

  • Lắp đặt máy chấm công tại các xưởng
  • Dữ liệu được truyền tự động về server của trụ sở chính
  • Tại mỗi nhà máy, phần mềm hỗ trợ chấm công tự động
  • Ca kíp rất linh hoạt, thường xuyên xảy ra việc tăng ca, điều chuyển lao động để đảm bảo tiến độ sản xuất
  • Tự động download dữ liệu từ máy chấm công
  • Tích hợp với Employee Portal
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/nhan-su-tien-luong-trong-san-xuat/” style=”flat” background=”#003885″ color=”#fdfafa” size=”10″ center=”yes” radius=”0″]Xem thảm khảo giải pháp dành cho nhóm sản xuất[/su_button]

 

  • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80%
  • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100%
  • Mức độ hài lòng về giải pháp 100%

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý, Teakwang Vina