NS - Bảng lương

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin STT
Mã NV
Tên nhân viên
Phòng ban
Chức vụ
Mã chi phí
Ngày thử việc
Ngày ký hợp đồng
Tình trạng
Lương cơ bản
Kỹ năng
Chức vụ
Trách nhiệm
Tiếng Anh
Tiếng Nhật
Kinh doanh
Vận hành
Lương gộp
Lương gộp/ ngày
Lương gộp/ giờ
Deduction (Khấu trừ) BHXH – BHYT – BHTN
Lệ phí công đoàn
Salary adjustment (Lương điều chỉnh)
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]