Câu hỏi:Những điều cần lưu ý về sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm để tránh bị lãng phí khi đầu tư hệ thống chấm công tính lương tự động?
Để nhận được câu trả lời, anh chị vui lòng trong đổi với Chuyên Viên Tư vấn ở khung hội thoại ở góc bên phải phía dưới màn hình