Nhập tay giờ điểm danh: Nhanh chóng bổ sung dữ liệu trong trường hợp máy chấm công gặp sự cố