Máy chấm công vân tay ACTATEK3

  • Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90%

Actatek3-spec