Câu hỏi: Làm sao kiểm soát được dữ liệu chấm công tại chi nhánh, tránh để nhân viên tự ý sửa đổi??
Để nhận được câu trả lời, anh chị vui lòng trong đổi với Chuyên Viên Tư vấn ở khung hội thoại ở góc bên phải phía dưới màn hình