CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Yêu cầu của khách hàng

 • Lắp đặt máy chấm công tại các xưởng
 • Dữ liệu được truyền tự động về server của trụ sở chính
 • Tại mỗi nhà máy, phần mềm hỗ trợ chấm công tự động
 • Ca kíp rất linh hoạt, thường xuyên xảy ra việc tăng ca, điều chuyển lao động để đảm bảo tiến độ sản xuất
 • Tự động download dữ liệu từ máy chấm công
 • Tích hợp với Employee Portal
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/nhan-su-tien-luong-trong-san-xuat/” style=”flat” background=”#ef2d2e” color=”#fdfafa” size=”10″ center=”yes” radius=”0″]Xem thảm khảo giải pháp dành cho nhóm sản xuất[/su_button]
 • Mức độ hài lòng về sản phẩm 80%
 • Mức độ hài lòng về dịch vụ 100%
 • Mức độ hài lòng về giải pháp 100%

Giải pháp

 • Máy chấm công AbriVISION ASU680 & ASU260
 • Giải pháp đồng bộ dữ liệu tự động
 • Phần mềm chấm công HRPRO7, cho phép xử lý dữ liệu tự động

“Tôi chọn Tinh Hoa vì khả năng làm việc với hãng để tùy biến phần cứng theo yêu cầu đặc thù của chúng tôi”

Anh Linh

Quản lý, Teakwang Vina