Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss

Khoảnh khắc khi tự động có dữ liệu chấm công

dữ liệu tự động đổ về phần mềm, không cần download và kiểm tra thủ công

Với các phần mềm khác …

Bạn phải mở phần mềm, thực hiện thao tác kết nối với máy chấm công, download dữ liệu.

Một vài phần mềm còn yêu cầu khó khăn hơn: bạn phải mở phần mềm quản lý đi kèm với thiết bị, download dữ liệu về, xuất ra file text, và import file text đó vào trong phần mềm chấm công

Thật mất nhiều thời gian

Đôi khi, bạn gặp nhiều phiền toái vì không thể kết nối được với máy chấm công, trong khi giờ tính lương đang đến gần ….

Với phần mềm Smartboss8.0,  mọi thứ đều tự động … 

Bạn chẳng cần phải kết nối thiết bị

Bạn chắng cần phải bấm nút download dữ liệu

cũng không cần phải ngồi chờ download

Dữ liệu đã tự động nằm sẵn trên phần mềm của bạn. Mỗi ngày, cứ đến giờ hẹn là dữ liệu được tự động đưa về

Mọi thứ hoàn toàn tự động

Lợi ích này hiện hữu trên phần mềm Smartboss và HRPRO7

Download phần mềm

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Download Smartboss

Hướng dẫn cài đặt

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu