Những khoảnh khắc thú vị nhất khi sử dụng giải pháp Smartboss

Khoảnh khắc bạn tự động hóa qui trình đăng ký nghỉ phép 

Thông tin nghỉ phép, công tác sẽ được tự động đăng ký – kiểm duyệt, & tích hợp vào trong bảng chấm công nhân viên

Với các phần mềm khác …

Khi muốn nghỉ phép, nhân viên phải làm đơn xin nghỉ phép, có chữ ký của quản lý, nộp cho bạn. Sau đó bạn phải nhập liệu thông tin vào phần mềm.

Khi đi công tác mà quên chấm công, họ cũng phải làm đơn bổ sung, có chữ ký của manager, và nộp cho bạn. Bạn cũng phải nhập liệu vào phần mềm.

Ai cũng có những trường hợp phát sinh như vậy mỗi tháng, thậm chí là phát sinh nhiều

Thật mất nhiều thời gian

Trong khi bạn còn nhiều việc khác phải làm

Với phần mềm Smartboss8.0,  mọi thứ đều tự động … 

Khi muốn nghỉ phép, nhân viên sẽ tự đăng ký trên web. Phần mềm gửi email đến manager, và họ duyệt bằng cách trả lời lại email.

Tương tự đối với việc đăng ký công tác.

Sau khi được duyệt bởi manager, những ngày nghỉ phép & công tác sẽ tự động xuất hiện trong bảng chấm công của nhân viên. Người nào không đi làm, không nghỉ phép, không công tác sẽ được xem như vắng. Như vậy họ sẽ có trách nhiệm hơn trong việc đảm bảo bảng công của mình được đầy đủ

Mọi thứ hoàn toàn tự động, bạn không phải làm gì nhiều 

Lợi ích này hiện hữu trên phần mềm Smartboss và HRPRO7

Download phần mềm

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Download Smartboss

Hướng dẫn cài đặt

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu

Hướng dẫn sử dụng

Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương – thêm thời gian quản lý nhân sự

Xem tài liệu