• Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90%

Khóa từ 600LBS

Tần suất hoạt động | 180mA

Nguồn | 12V       Trọng lượng | 2000g

Kích thước | 250mm(L)  x 43mm(W)  x 27mm(D)