• Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100%
  • Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90%
  • Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90%

Khóa chốt điện tử

Khoảng thời gian cho phép đóng chốt | 0s, 2.5s, 5s, 9s

Nguồn: 12V       Trọng lượng: 860g

Kích thước: 200mm(L)  x 32mm(W)  x 40mm(D)