Import từ file chấm công download từ máy, trường hợp mạng bị hư