Câu hỏi: Hệ thống chấm công cho nhiều nhân viên thì cần những chức năng gì?
Để nhận được câu trả lời, anh chị vui lòng trong đổi với Chuyên Viên Tư vấn ở khung hội thoại ở góc bên phải phía dưới màn hình