Câu hỏi: Hệ thống chấm công cho doanh nghiệp nhiều chi nhánh thì cần những chức năng gì?
Để nhận được câu trả lời, anh chị vui lòng trong đổi với Chuyên Viên Tư vấn ở khung hội thoại ở góc bên phải phía dưới màn hình