Giấy Việt Trung - Bảng lương tháng

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin Mã chấm công
Họ tên
Phòng ban
NC
XL
TỔNG HS
HSQD
LƯƠNG
L.KHÁC
TRỢ CẤP
Phụ cấp XĂNG
NHÀ TRỌ
ĐỘC HẠI
ĐIỆN THOẠI
TRỰC ĐÊM
CHUYÊN CẦN
THÂM NIÊN
Thông tin khác LƯƠNG PHÉP
CƠM CTY
CƠM NGOÀI CTY
T THU NHẬP
L. NGÀY
BHXH-YT
BHTN
LƯƠNG ỨNG
TIẾT KIỆM
TIỀN ỨNG
Tiền trừ THU B.T
THU PHẠT
Điện nước
THU ĐỒNG PHỤC
THU THUẾ
GIỮ LẠI
QUỸ TÌNH THƯƠNG
THU HỘ
Thông tin khác CÒN LẠI
ATM
LƯƠNG NGÀY CÔNG
LƯƠNG SẢN PHẨM
LƯƠNG BÙ
TỔNG NGÀY PHÉP CÒN
TỔNG SÔ NGÀY NGHỈ CÓ PHÉP TRONG THÁNG
LƯƠNG BHXH HIỆN TẠI
NGÀY TÍNH PHÉP
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]