Hướng dẫn đăng ký cho nhân viên mới

Trước khi thực hiện việc đăng ký nhân viên, yêu cầu chuẩn bị sẵn danh sách nhân viên, mỗi người có một mã số chấm công (Mã ID) riêng biệt để đề phòng trường hợp đăng ký sai hoặc trùng mã số.

Đăng ký dấu vân tay trên thiết bị màn hình trắng đen

ASU260

Màn hình LCD Thao tác trên bàn phím
1  dang ky dau van tay man hinh trang den Vào MENUChọn User ManageNhấn OK
2  dang ky dau van tay man hinh trang den 2 Chọn cấp bập người dùng:Chọn ENROLL USERNhấn OK
3  dang ky dau van tay man hinh trang den 3 Chọn nội dung đăng ký: Chọn ENROLL FP để đăng ký vân tay. Nếu muốn đăng ký thẻ, chọn ENROLL RFIDChọn OK
4  dang ky dau van tay man hinh trang den 4 Chọn mã số đăng ký:Khi màn hình LCD hiển thị như hình bên, nhấn OK để đăng ký nhân viên mới, hoặc nhấn ESC để đăng ký thêm vân tay cho nhân viên cũ.
Nếu nhấn ESC: Nhập mã số ID để chọn nhân viên mà bạn muốn đăng ký thêm vân tay. Số ID phải là số đã đăng ký thành công. Nếu nhấn OK: Nhập mã số ID đăng ký (Từ 1 đến 65534). Số ID phải là số chưa từng được đăng ký và fải đúng với ID của tên người đó trên danh sách nv.
5  dang ky dau van tay man hinh trang den 5 Lấy mẫu vân tay thứ 1:Sau khi đã chọn mã số thành công, màn hình sẽ hiện ra như hình bên, bắt đầu quét vân tay.Máy sẽ lần lượt thông báo “First Press…Second Press… Third Press”. Sử dụng cùng một ngón tay để quét 3 lần.
Nếu bạn không sử dụng cùng một ngón tay hoặc đặt không cùng vị trí, máy sẽ nhận ra sự khác nhau và sẽ xuất thông báo yêu cầu đặt lại.
6  dang ky dau van tay man hinh trang den 6 Hoàn tất đăng ký vân tay 1:  Sau khi lấy mẫu thành công, Nhấn OK để lưu lại.
7  dang ky dau van tay man hinh trang den 7 Đăng ký vân tay thứ 2:Nhấn ESC để tiếp tục đăng ký vân tay thứ 2
8  dang ky dau van tay man hinh trang den 8 Nhấn OK
9  dang ky dau van tay man hinh trang den 9 Lấy mẫu vân tay thư 2:Đặt ngón tay thứ 2 vào để đăng ký, quét 3 lần, tương tự như ngón tay thứ 1
10  dang ky dau van tay man hinh trang den 10 Hoàn tất đăng ký vân tay thứ 2:Nhấn OK để save lạiLưu ý: Số 1 cuối cùng trong mã số ID 00002-1 ở ví dụ trên chỉ vân tay số hiệu 1 của người dùng. Vân tay đầu tiên có số là  0. Một người được đăng ký tối đa 10 vân tay.Tuy nhiên chỉ nên đăng ký 2 vân tay ở 2 ngón trên 2 bàn tay
11  dang ky dau van tay man hinh trang den 11 Nhấn ESC để thoát ra màn hình chính và cho NV điểm danh thử 2 vân tay vừa đăng ký

Đăng ký dấu vân tay trên thiết bị màn hình trắng đen

ASU680

Màn hình LCD Thao tác trên bàn phím
1  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau Vào MENUNhấn giữ phím Menu 3sChọn User MngNhấn OK
2  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 2 Chọn New UserNhấn OK
3  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 3 Nhập mã chấm công vào ID.NONhấn phím để chọn nội dung đăng kýChọn nội dung đăng ký: Chọn Enroll FP để đăng ký vân tay.Chọn Enroll PWD nếu muốn đăng ký mật khẩu

Chọn Enroll Card nếu muốn đăng ký thẻ

Nhấn OK

 

4  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 4 Đăng ký vân tay thứ nhất (Vân tay 0):màn hình sẽ hiện ra như hình bên, bắt đầu quét vân tay.Máy sẽ lần lượt thông báo “First Press…Second Press… Third Press”. Sử dụng cùng một ngón tay để quét 3 lần.
5  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 5 Nhấn OK để tiếp tục đăng ký vân tay thứ 2 (vân tay 1)
6  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 6 Đăng ký vân tay thứ 2 (Vân tay 1):Lưu ý: Màn hình hiển thị như hình bên Enroll FP(3-1)Số 3-1 chỉ ngón tay thứ 2 của NV có ID là 3. Vân tay này dùng để backupmàn hình sẽ hiện ra như hình bên, bắt đầu quét vân tay ở ngón thứ 2.Máy sẽ lần lượt thông báo “First Press…Second Press… Third Press”. Sử dụng cùng một ngón tay để quét 3 lần..

 

7  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 7 Nhấn ESC 2 lần
8  dang ky dau van tay tren may cham cong man hinh mau 8 Nhấn OK để save lạiSau đó nhấn ESC để ra màn hình chính và cho NV vừa đăng ký thử điểm danh 2 vân tay vừa mới lấy mẫu.

Hướng dẫn cách đặt dấu vân tay

Áp dụng cho máy màn hình trắng đen và màn hình màu

Hướng dẫn đặt dấu vân tay