CX - Bảng lương tháng

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin HỌ VÀ TÊN
SỐ CMND
Bộ phận
Mã số
Chức vụ
Ngày vào làm
MỨC KÝ HỢP ĐỒNG Mức lương cơ bản ký hợp đồng
Giờ công
Lương giờ công có hợp đồng
Nghỉ phép năm
Lương nghỉ phép năm
Nghỉ lễ tết
Lương nghỉ lễ tết
(16h30′ – 20h30′)PM
Lương T/C
Ca đêm
Lương ca đêm
Chủ nhật
Lương TC CN
Trách nhiệm
Lương trách nhiệm
Chuyên môn
Lương chuyên môn
MỨC THỬ VIỆC Mức lương cơ bản thử việc
Giờ công
Lương giờ công mức thử việc
Nghỉ lễ tết
Lương nghỉ lễ tết
(16h30′-20h30′)PM
Lương T/C
Ca đêm
Lương ca đêm
Chủ nhật
Lương TC CN
Trách nhiệm
Lương trách nhiệm
Chuyên môn
Lương chuyên môn
CÁC TRỢ CẤP Chuyên cần
TC Nhà ở
PC đi lại
TC độc hại
Tổng thu nhập
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ BHXH CTY 20%
BHXH CN 8.5%
BHTN CTY 1%
BHTN  CN 1%
KPCN 10000
Thuế TNCN
Bonus Year
Thông tin khác Tiền thưởng
Tiền trừ
Điều chỉnh
Thực nhận
Tài khoản NH
Ký nhận
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]