Biểu mẫu theo dõi ngày phép - Báo cáo theo dõi phép (theo năm)

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin Mã NV
Họ và tên
Phòng ban
ngày vào cty
Năm
Tháng
Phép thâm niên làm việc từ 5 năm
Phép tồn đến 31/12
Phép hiện tại
Tổng cộng ngày phép
TC PN đã sử dụng
Còn lại
Tháng t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]