Biểu mẫu lương - Bảng lương chi tiết template 2 - AT

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin cơ bản Họ tên
Loại Nhân viên
Thu nhập Lương cơ bản
Tiền ăn
Phụ cấp đi lại
Phụ cấp điện thoại
Phụ cấp trách nhiệm
Thưởng theo thành tích
Thưởng theo đồ án/ công việc
Thu nhập khác
Tổng cộng
Các khoản giảm trừ Trừ tạm ứng
Số ngày nghỉ
Nghỉ trừ lương
BHXH
Tổng cộng
Thông tin khác Thu nhập chịu thuế trước giảm trừ
Số người phụ thuộc
Thuế TNCN
Thực nhận
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]