Biểu mẫu lương - Bảng lương chi tiết template 1 - BH

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin cơ bản Mã Chấm Công
MNV
HỌ VÀ TÊN
BỘ PHẬN
CHỨC VỤ
LOẠI
Lương BH
Lương Cơ Bản Tháng
Ngày
Ngày công tính lương Công chính
Ngoài giờ
Lương chính Lương  thường
Lương ngoài giờ (TĂNG CA)
Cộng
Các loại phụ Cấp Trách nhiệm
Chuyên cần
Tay nghề ngày
Tay nghề tháng
Sản lượng (cont)
Cơm Chính
Cơm tăng ca
Thâm niên
Nhà trọ
Điện thoại
Độc hại/Nặng nhọc
Phụ cấp đi lại
Khác
Cộng
Tổng thu nhập
CÁC KHOẢN GiẢM TRỪ Phí công đoàn
Bảo hiểm
Cơm
Khác
Cộng
Thông tin khác Tổng Thu nhập trước Thuế TNCN
Giảm trừ gia cảnh
Phần Thu nhập chịu thuế TNCN
Thuế TNCN phải nộp
Tạm ứng
Thực nhận
KÝ NHẬN
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]