Biểu mẫu chấm công - Báo cáo tổng hợp theo giờ

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ tên
Phòng ban
Chức vụ
Ngày nghỉ
Nghỉ ốm đau
Nghỉ thai sản
Chi tiết ngày Giờ
Nghỉ
Vào trễ / Ra sớm Tổng số lần vào trễ
Tổng số phút vào trễ
Tổng số lần ra sớm
Tổng số phút ra sớm
Thời gian làm việc Tổng giờ làm (lý thuyết)
Tổng giờ làm bình thường
Tổng giờ làm thực tế
Tổng công (lý thuyết)
Tổng công thực tế
Tăng ca Tổng giờ làm tăng ca
Tăng ca ngày thường
Tăng ca đêm ngày thường
Tăng ca ngày nghỉ
Tăng ca đêm ngày nghỉ
Tăng ca ngày lễ
Tăng ca đêm ngày lễ
Nghỉ Tổng nghỉ có lương
Tổng nghỉ không lương
Ca đêm Tổng giờ làm đêm
Tổng ngày làm đêm
Phép năm Phép năm đầu kỳ
Phép năm đã nghỉ
Phép năm thâm niên
Phép năm của năm trước
Phép năm cuối kỳ
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]