Biểu mẫu chấm công - Báo cáo chi tiết theo ngày (Vào trễ và Ra sớm)

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin MCC
MNV
Họ Tên
Phòng Ban
Chức vụ
Ngày
Thứ
Tên ca
Vào 1
Ra 1
Vào 2
Ra 2
Vào 3
Ra 3
Vào sớm
Vào trễ
Ra sớm
Ra trễ
Tổng giờ làm
Giờ làm bình thường
Tổng giờ tăng ca
Giờ làm đêm
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]