Biểu mẫu chấm công - Báo cáo chi tiết theo ngày (Có mặt)

STT Tên nhóm cột Tên cột
MCC
MNV
Họ Tên
Phòng Ban
Chức vụ
Ngày
Thứ
Tên ca
Vào 1
Ra 1
Vào 2
Ra 2
Vào 3
Ra 3
Vào sớm
Vào trễ
Ra sớm
Ra trễ
Tổng giờ làm
Giờ làm bình thường
Tổng giờ tăng ca
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]