Biểu mẫu chấm công - Bảng công theo giờ tăng ca

STT Tên nhóm cột Tên cột
Thông tin MCC
MNV
Họ tên
Phòng ban
Chức vụ
Chi tiết ngày…
Tăng ca Tổng giờ làm tăng ca
Tăng ca ngày thường
Tăng ca đêm ngày thường
Tăng ca ngày nghỉ
Tăng ca đêm ngày nghỉ
Tăng ca ngày lễ
Tăng ca đêm ngày lễ
Ghi chú
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button]